Nieuwe energie in de kruidenwijk!

Maandagavond 3 juli was in het kulturhus de jaarlijkse algemene ledenvergadering van wijkvereniging de Kruidenwijk. De agenda was allesbehalve standaard te noemen. Buiten een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar en de financiële verantwoording door de penningmeester waren er 2 agendapunten die de positieve sfeer van de avond en een blik op de toekomst hebben bepaald.

Als eerst heeft het voltallige bestuur eind vorig jaar aangegeven gezamenlijk af te willen treden. Deze behoefte is ontstaan sinds de corona periode, waarin bijna niets meer mogelijk was en waar de opstart vanuit de pandemische setting moeizaam verliep. Een bestuursverkiezing hing dus al wat langer in de lucht en is er het afgelopen 10 maanden een proces doorlopen naar vernieuwing van het bestuur van de wijkvereniging de kruidenwijk.

Het proces is zeer succesvol begeleid door Ron Vloedgraven als bestuurscoach van Bestuurders Centraal gemeente Hellendoorn. Met als resultaat dat de aanwezige leden vanavond afscheid hebben genomen van de 4 huidige bestuurders en 6 nieuwe bestuursleden hebben benoemd.

Zo is er onder luid applaus en voorzien van bloemen afscheid genomen van Jan Groothaar, Simon Fraiquin, Johan Krol en Martijn Bosch. Tevens is Ron Vloedgraven met een persoonlijke brief en een passende aardigheid bedankt voor zijn inspanningen.

De leden hebben vervolgens ingestemd met de benoeming van Wim Beekman als nieuwe voorzitter waarna de preses zelf zijn nieuwe team mocht voordragen. Wil Mulder mag van de vergadering het secretariaat verzorgen en Joris Hagendoorn zal de penningen net zo liefdevol beheren als zijn voorganger gedaan heeft. Pedro Beijk, Klaasje Koopman en Marijke de Jong maken het bestuur compleet als algemeen lid en waarbij laatstgenoemde de communicatietaak aanvaard heeft.

Onder het genot van een hapje en een drankje werden woorden van dank en succeswensen gedeeld.  

De wijkvereniging is dankbaar voor het ordentelijk overdragen door de scheidende bestuursleden en dankbaar voor de nieuwe energie van het zestal die de handschoen heeft weten op te pakken.